CALTTA DMR Tier2 ECS (Enhanced Conventional System)


Ekonomik Kapsama

Daha geniş kapsama alanı, çift arama kapasitesi, analog-sayısal uyumlu sistem, farklı gereksinimler için zengin ses ve veri servislerini destekler.


ÖZELLİKLER

  • Site başına yüksek kapsama alanı ve kapasiteye sahip 4 adede kadar röle
  • Dinamik trunk, IP üzerinden bağlı birden fazla site
  • Trafik sıkışıklığını önlemek için yük dengeleme
  • Birden fazla tesise sahip yoğun trafik için uygun
  • Controller gerekmez, sadece bir ana röleye bağlı röleler
  • Tek röle arızasını önler
  • Esnek frekanslar arası ağ desteği
  • IPv4 arabağlantı, VPN üzerinden çalışmayı destekler