OKTHOKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti) analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (röle) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar. 

Novatel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenmiş olan 14.06.2018 tarih ve E.45056 sayılı Yetki Belgesi uyarınca OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti) sunmak için 15 yıl süre ile yetkilendirilmiştir.

Sunduğumuz servisler:

  • Kurum tarafından yerel ya da bölgesel olarak tahsis edilmiş frekans kanallarını kullanarak elektronik haberleşme altyapısı kurup işletme,
  • Kurum tarafından tahsis edilmiş olan simpleks frekans kanallarını OKTH rölelerine erişilemediği durumlarda röle frekansı ile birlikte abonelerine kullandırma,
  • Kurduğu telsiz rölelerini birbirleriyle irtibatlandırma amacıyla radyolink, röle ve/veya simpleks link kurulumu,
TELSİZNET ABONELİĞİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK VE ÜCRETSİZ DEMO İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN