MotoTRBO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İkiz Kuleler’de

Türk  iş  dünyasının  en  önemli  kurumlarından  olan,  odalar  ve  borsalar  arasında  birlik  ve
dayanışmayı  sağlayıp  bu  kurumların  ticaret  ve  sanayinin  genel  menfaatlere  uygun  olarak
gelişmesi temel ilkesiyle hareket eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Ankara
İkiz Kuleler’deki haberleşme yapısını Novatel Haberleşme’nin Motorola ürün ve çözümleriyle
hayata geçirdiği projeyle  yeniledi.


Kesintisiz ve Güvenilir Haberleşme Yapısı


TOBB Elektrik -Elektronik Mühendisi Yurdaer Partal bina içindeki haberleşmenin en güvenli
ve  kesintisiz  şekilde  yapılabilmesinin  ayrı  bir  önem  taşıdığını  belirterek;  hayata  geçen  bu
projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguluyor:


“Gelişen teknolojiyle birlikte her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da hızlı bir gelişim ve
değişiklik yaşanıyor. Bu yeniliklerin getirdiği avantajlardan yararlanarak haberleşme sistemimizi  
daha güvenli ve kesintisiz iletişim sağlayan bir yapıya kavuşturmaya karar verdik. Bu kapsamda
da  hemen  araştırma  çalışmalarına  başladık.  TOBB  İkiz  kulelerinde  uygulanan  akıllı  bina
konsepti  içerisinde  kullanılabilecek,  kurulan  sistemlerle  uyum  içerisinde  çalışabilecek  yapıya
sahip bir ürün seçilmesi ve bu ürünün bina içerisindeki yapıya uyum sağlaması bizim için en
önemli noktaydı.”


- 13.06.2009